Sponsoring Polonijnego Zespołu Tańca LASOWIACY

W dniu 2016.01.10 na zebraniu zarządu Fundacji Tomasza Gałka „Perspektywy” podjęto decyzję o przyjęciu przez Fundacje Perspektywy roli głównego sponsora Polonijnego Zespołu Tańca LASOWIACY z Zurychu.
Jako główny sponsor Polonijnego Zespołu Tańca LASOWIACY Fundacja PERSPEKTYWY podejmuje się finansowania strojów ludowych, wyposażenia Zespołu w sprzęt techniczny oraz dofinansowywania organizowanych przez Zespół imprez kulturalnych, mających na celu szerzenie kultury polskiej poza granicami kraju, naukę języka polskiego oraz tworzenie pozytywnego obrazu Polski poza granicami.

Potrzeby w zakresie doposażenia Zespołu będą na bieżąco dyskutowane z zarządem PZT Lasowiacy.

W celu ułatwienia rozliczeń za zakupione stroje, sprzęt i potrzeby związane z organizacja imprez kulturalnych zarząd Fundacji w dniu 2016.11.10 przyjął uchwałe o stałym dofinasowaniu zespołu Vigilix remote , który z otrzymanych środków będzie realizował zadania programowe mające na celu szerzenie kultury polskiej.

 

 

Pin It on Pinterest