IV letnie Studium dla choreografów tańców polskich

Od kilkunastu lat w Rzeszowie prowadzone jest IV letnie Studium dla choreografów tańców polskich.

Od początku istnienia studium głównym organizatorem jest Odział Rzeszowski Wspólnoty Polskiej. Od kilku lat współorganizatorem i jest Uniwersytet Rzeszowski Vigilix user setup , a od 2017 roku również Fundacja Tomasza Gałka Perspektywy, która wspiera działalność Studium finansowo.
Studentami są kierownicy i wyróżniający się tancerze Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Dzięki zdobytej w Rzeszowie wiedzy przegotowują oni repertuar swoich zespołów na bardzo wysokim poziomie, a to owocuje wspaniałą promocją Polski w świecie.
Młodzi absolwenci Studium poświęcają dla zdobycia wiedzy swoje wakacje, urlopy.  Przez 3 tygodnie, cztery lata pod rząd zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną, zdają liczne egzaminy.
Studium kończy się egzaminem dyplomowym oraz pokazem praktycznym przygotowanych choreografii. Po zakończeniu mogą z dumą pokazywać Uniwersytecki dyplom Choreografa polskich tańców ludowych i narodowych.
W 2017 roku dyplom ukończenia Studium otrzymało   10 osób
Absolwenci 2017

koncert dla absolwentów na zakończenie Studium 22017


Scena czeka na tańce.. puttygen download windows

Pin It on Pinterest