Warszawska Orkiestra Sentymentalna

Oceniając dotychczasowa twórczość i rozwój Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (WOS), zarząd Fundacji postanowił przyjąć długofalową opiekę nad tym młodym zespołem muzyki okresu miedzywojennego.

     
     

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,150427,22656780,lypia-bialka-mdleja-tlumy-orkiestra-gra-wszystko-co-wyszlo.html

2017.12.18  Premiera III CD "Śpiewnik kolędowy"

Kolejnym krokiem we współpracy Fundacji PERSPEKTYWY i Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej
jest wsparcie wydania płyty CD oraz śpiewnika „Śpiewnik kolędowy”, album zawiera nagrania popularnych oraz zupełnie zapomnianych kolęd polskich w wykonaniu WOS oraz słowa i nuty do wspólnego śpiewania.

      

2017.11.18 „Zabawa warszawska”

Impreza „Zabawa warszawska” odbyła się 18.11.2017 w Zurychu. Głównym organizatorem był Polonijny Zespół Tańca LASOWIACY. W imprezie udział wzięło 180 gości różnej narodowości.


Sala gotowa na przyjęcie gości

     

   

 

 

2017.10.07 Premiera III CD "Tańcz mój złoty"

W marcu 2017 zwróciła się do zarządu Fundacji Perspektywy pani Gabriela Mościcka liderka Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (WOS)o wsparcie wydania drugiej płyty CD zespołu.
Członkowie WOS sami rozpoczęli nagrywanie w/w płyty inwestując własne pieniądze oraz pozyskując niezależnych sponsorów na sumę dwóch trzecich kosztów.
W ramach dofinansowania wydania CD i współpracy z WOS przewidziany był drugi koncert Orkiestry na imprezie propagującej kulturę polską  w Szwajcarii w 2017 roku.
Premiera II CD „Tańcz mój złoty” odbyła się 07.10.2017 roku w Warszawie z udziałem wielu znakomitych gości, również zarząd Fundacji był obecny na tym wydarzeniu.

              

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf6OWOsOug8

2016.11.05 "Warszawskie lato 1920-1930"

W sali hotelu Kronnenhof w Zurychu do tańca grała Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Program wprowadzający w atmosferę lat 30-tych przygotował Polonijny Zespół Tańca LASOWIACY z Zurychu. Ponad 200 osób w strojach z epoki bawiło się do późnych godzin nocnych. Była to prawdopodobnie najlepsza zabawa ostatnich lat wśród Polonii szwajcarskiej.

        

         

2016.05.23 Premiera I CD "Umówmy się na dziś"  

W 2016 roku Fundacja Perspektywy włączyła aktywnie do wydania pierwszej płyty CD Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej „Umówmy się na dziś”. W ramach tego sponsoringu WOS zagrała w 2016 roku na imprezie „Warszawskie lato” w Zurychu.
Członkowie WOS włączyli się aktywnie w projekt zainteresowania wychowanków POW „Słoneczny dom” w Radomiu muzyką i kulturą.

  Aloha enterprise 4430

Pin It on Pinterest