2017.02.18 Dofinansowanie działalności Zespołu Tanecznego POLONIA w Fort Lauderdale

31.12.2017 -   Zespół Ludowy Pieśni i Tańca “POLONIA”

Zarząd Fundacji Perspektywy i Polsko-Amerykański Klub (The Polish American Club) "Polonez"

935 Rock Island Road Aloha enterprise pulse login , North Lauderdale, FL 33068,  zawarły w 2017 roku wspólne porozumienie o wspieraniu działalności Zespołu "POLONIA". W 2017 roku Fundacja Perspektywy zakupiła dla tancerzy Zespołu 11 par butów scenicznych.
W myśl porozumienia z Zarządem Klubu dalsze środki finansowe dla Zespołu Fundacja PERSPEKTYWY przekaże w takiej samej wysokości, w jakiej będzie wynosić dofinansowanie Zespołu przez Klub "POLONEZ".
Porozumienie to ma motywować  działaczy polonijnych na Florydzie do wspierania działalności Zespołów artystycznych, zarówno tego istniejącego jak i planowanego w przyszłości Polonijnego Zespołu Dziecięcego.

Zespół taneczny POLONIA istnieje od 19go Października 2013 roku. W obecnym czasie zespół składa się z 12-tu par tańczących pod kierownictwem magistra sztuki Jerzego Życzyńskiego. W naszym repertuarze znajdują się tańce towarzyskie jak walc, tango, cza-cza i rock and roll. Od trzech lat koncentrujemy się nad polskimi tańcami ludowymi jak: polonez, polka warszawska i tance góralskie, które z wielkim entuzjazmem zostały przyjęte przez tutejszą Polonię oraz inne grupy etniczne. Jako jedyny polski zespół ludowy na Florydzie występujemy na różnych imprezach polonijnych i międzynarodowych propagując polski folklor.

 

Od kilku lat przy Klubie Polsko Amerykańskim w fort Lauderdale na Florydzie tańczy i śpiewa Zespół Taneczny POLONIA.
Jak większość zespołów polonijnych, również Polonia spełnia wiele ważnych funkcji w społeczności polonijnej Florydy.

Oprócz prezentacji polskich zwyczajów, pieśni i tańców podczas rożnych imprez dla międzynarodowej publiczności odgrywa dużą role w tworzeniu pozytywnego obrazu Polski poza granicami. W szeregach zespołu są aktywni nie tylko Polacy, ale również obywatele innych krajów. Założycielem i choreografem zespołu jest pan Jerzy Życzyński, wieloletni doświadczony muzyk i choreograf, który postawił sobie za cel zainteresowanie młodego pokolenia Polonii polską kulturą i tradycją.
Fundacja Tomasza Gałka PERSPEKTYWY postanowiła wesprzeć działalność tego zespołu dofinansowując w pierwszym etapie zakup strojów ludowych, mając nadzieję, że będzie to dobry początek prowadzący do rozwoju Zespołu Tanecznego Polonia, a w szczególności do utworzenia grupy dziecięcej.

Artykuł o Zespole "Polonia":

http://www.fl.bialyorzel24.com/floryda/art,309,zespol-taneczny-polonia-w-fort-lauderdale-uswietnia-coraz-wiecej-polonijnych-imprez.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywy po próbie Zespołu

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dofinasowania dla Zespołu Polonia na Balu Walentynkowym

  puttygen download windows

Pin It on Pinterest