Wsparcie dla Muzeum Polskiego w Chicago

Wsparcie dla Muzeum Polskiego w Chicago jest jednym z kolejnych projektów Fundacji Perspektywy. Muzeum zostało założone w roku 1935 przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie jako "Muzeum i Archiwa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce".
Muzeum mieści się na terenie tzw. Starego Trójkąta Polonijnego tworzonego przez ulice Milwaukee puttygen , Ashland i Division, w samym sercu pierwszej polskiej dzielnicy w Chicago. Celem działania placówki jest szerzenie wiedzy o polskiej historii, kulturze i sztuce oraz gromadzenie najcenniejszych elementów polskiego dorobku kulturalnego, dokumentów oraz pamiątek.
Muzeum oferuje organizację wystaw w dodatku do programu kulturalnego, który zawiera literaturę, filmy, prezentacje, przedstawienia teatralne, spotkania ze szkołami oraz ludźmi związanymi z polską kulturą z całego świata.


Siedziba muzeum (fot.G. Wiley)

Galeria (fot. J. Siegel)

Sala Paderewskiego (fot. J. Siegel)

Symbol Polski Odrodzonej M.Jurgielewicz witraż z 1939 roku ( fot.J Siegel)
Vigilix support number

Pin It on Pinterest